• DOVACC BV
  • Eliksemstraat 22
  • 3350 Linter

Nieuws

Registratie UBO register - Deadline 31 maart 2019

Is uw onderneming al ingeschreven in het UBO register? Tegen eind maart 2019 moet iedereen die eigenaar is van een vennootschap/VZW zich verplicht registreren in het UBO-register. Weet U niet hoe dit aan te pakken? Contacteer ons gerust, wij helpen U graag verder

Graag informeren wij U betreffende de verplichte registratie van alle uiteindelijke begunstigden in het UBO register en dit voor 31/03/2019.

1. UBO-register: doelstelling
Het register van uiteindelijke begunstigden is een elektronisch register dat beheerd wordt door de FOD Financiën. In dat register
moet de uiteindelijke begunstigden van alle onder het Belgisch recht vallende vennootschappen, Vzw’s, stichtingen, trusts opgenomen worden.
Dit wil zeggen: alle natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van de stemrechten of aandelen bezitten, moeten opgenomen worden in dit register.

2. Door wie en tegen wanneer registeren?
De wettelijke vertegenwoordigers, hieronder vallen de zaakvoerders, bestuurders en aandeelhouders, zijn verantwoordelijk voor dit register in te vullen en de juistheid van de gegevens na te gaan.

Voor deze registratie zijn er 2 opties mogelijk:
· De bestuurder, aandeelhouder of zaakvoerder kan de registratie van alle uiteindelijke begunstigden doorgeven
· Er kan een mandaat verleent worden aan een externe derde (boekhouder, accountant, …).

De registratie moet gebeuren voor 31/03/2019. Elke wijziging in de informatie moet binnen 1 maand worden meegedeeld aan het UBO register. Jaarlijks zal de juistheid van de informatie in het UBO register bevestigd moeten worden.

3. Sancties ingeval van inbreuk
Ingeval van inbreuk op de bepalingen inzake de identificatie en de verstrekking van informatie van de uiteindelijke begunstigden of niet registratie, riskeert een administratieve geldboete van € 250 tot € 50.000 en een strafrechtelijke boete van € 400 tot € 40.000.
Deze boetes worden opgelegd aan de bestuurders, zaakvoerders of aandeelhouders. Tijdig actie ondernemen is dus de boodschap.


Contacteer ons

Meer info over onze diensten?
Vul hieronder uw gegevens in en wij contacteren u.